No sBlock: PAGES_TREE in file: templates/pages_default.tpl
REGULAMIN - Maraton Gór Stołowych
facebook
A A A

REGULAMIN

Regulamin

VI SUPERMARATON GÓR STOŁOWYCH

 

I CEL IMPREZY:

 

Promocja regionu turystycznego Gór Stołowych w Polsce i na świecie.

Wyłonienie najlepszych zawodników wymagającego biegu górskiego.

Propagowanie zdrowego trybu życia, edukacja ekologiczna.

 

II ORGANIZATOR:

 

Stowarzyszenie TKKF KOMPAS
ul. Asesora 74, 80-119 Gdańsk

Piotr Hercog , Maciej Sokołowski

Tel. 602 100 624 , 604 522 526, (74) 871 22 19

Mail: biuro@eksploris.pl

Konto: 22 2490 0005 0000 4600 7942 0720 (AliorBank)

 

II TERMIN, MIEJSCE, TRASA :

 

Start znajdować się  będzie na polanie przy schronisku PTTK Pasterka w Górach Stołowych.

Godz. Startu: 9.00. 4 lipca 2015 roku.

Meta: Schronisko PTTK na Szczelińcu (2 km od startu/bazy zawodów)

Baza/Biuro zawodów: Dom Wypoczynkowy SZCZELINKA w Pasterce

 

TRASA

Trasa prowadzi szlakami turystycznymi polskich Gór Stołowych i czeskich Broumovskich Sten.

Trasa wymagająca technicznie, dużo skał, zakrętów, znaczne przewyższenia.

Trasa będzie wyznakowana w miejscach zmiany szlaku.

 

a) Dystans - około 50 km

b) Przewyższenia: suma powyżej +/- 4000 m

Na trasie przewidziane punkty odżywcze.

 

Limit czasu ukończenia biegu wynosi 9 godzin.

 

(dokładny przebieg i profil trasy znajduje się pod zakładką TRASA)

Na trasie przewidziane punkty odżywcze (woda, napój izotoniczny, ciastka, owoce) :

·bufet 1 – Slavny – parking – 8 km

- bufet 2 – Slavny – parking – 18 km

- bufet 3 – Pasterka – wieś – 28 km

- bufet 4 - Pasterka - Parking pod Szczelińcem - 36 km

- bufet 5 – Błędne Skały – 43 km ( tylko woda i izotonik )

· oraz punkt na Szczelińcu Wielkim - 50 km - schronisko (meta)

 

DEPOZYT RZECZY NA METĘ:

 

Dla wszystkich chętnych którzy chcieliby mieć swoje rzeczy na przebranie na mecie maratonu mogą mieć taką możliwość. Zawodnicy przekazują rzeczy w miejscu wyznaczonym w DW Szczelinka w piątek do godz. 22.00 oraz w sobotę 7.00 – 8.00.. Rzeczy zostaną przewiezione na Szczeliniec, gdzie będą do odbioru po biegu na podstawie numeru startowego. Limit depozytu 3 kg / osobę . Torby/ worki własne.

 

III WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

Uczestnikiem Supermaratonu Gór Stołowych może zostać każda osoba która do dnia 4 lipca 2015 r. ukończy 18 lat.

Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność, i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w górskim biegu maratońskim.

 

Wszyscy zawodnicy, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Maratonu (osobiście!). Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) celem kontroli tożsamości i daty urodzenia.

 

Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu Maratonu oraz przepisów obowiązujących w Parku Narodowym Gór Stołowych oraz Parku Broumovskie Steny.

 

ZAWODNIK MUSI ZWERYFIKOWAĆ SIĘ OSOBIŚCIE !!! Wymagane podpisanie Oświadczenia w Biurze Zawodów.

 

Limit czasu ukończenia biegu wynosi 9 godzin.

Na trasie znajdować się 3 punkty kontrolne, na których obowiązuje limit czasu uprawniający do kontynuowania biegu:

ok. 8 km – bufet 1 - 2 godz. 00 min.

 

ok. 18 km – bufet 2 – 4 godz.00 min.

ok. 28 km – bufet 3 -  5 godz.00 min.

- ok. 36 km - bufet 4 - 6 godz.30 min

- ok. 43 km - bufet 5 - 7 godz. 30 min

 

Zawodnicy, którzy osiągną punkty kontrolne po limicie czasowym nie zostaną sklasyfikowani w maratonie, powinni przerwać bieg, zdjąć numer startowy i podporządkować się poleceniom obsługi.

 

W przypadku nie zastosowania się do poleceń obsługi zawodnik w przypadku konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej może zostać obciążony jej kosztami, a Organizator przestaje ponosić odpowiedzialność za uczestnika.

 

IV ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

 

Zgłoszenia otwarte przyjmowane będą od 15.01.2015 (12.00) roku do 20.06.2015 roku, lub wyczerpania limitu startujących.

 

LIMIT STARTUJĄCYCH OSÓB USTALONY ZOSTAŁ NA 500 OSÓB.

Zgłoszenia otwarte – 450 osób

Zgłoszenia dla zagranicznych zawodników oraz miejsca do dyspozycji Organizatora - 50 osób

Za ZGŁOSZENIE uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie maratonu i wpłacenie opłaty startowej na konto Organizatora. Opłaty startowe dokonane z błędami – bez podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika, lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.

Opłata startowa wynosi:

- 105 zł - wniesiona w terminie 15.01 do 25.01. 2015 roku + 45 zł (koszulka techniczna firmy Salomon wartości 100 zł);

- 125 zł - wniesiona w terminie 25.01 do 20.06. 2015 roku + 45 zł (koszulka techniczna firmy Salomon wartości 100 zł);

- 160 zł - wniesiona po 20.06.2015 roku (bez gwarancji pełnych świadczeń).

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie do wyczerpania limitu 500 miejsc w tym 50 miejsc zarezerwowane jest dla zawodników z zagranicy i do dyspozycji organizatora. Miejsca te będą zarezerwowane do 15 czerwca 2015 roku. Po tym terminie ewentualne niewykorzystane miejsce będzie rozlosowane wśród osób zainteresowanych.

Liczone jest wyłącznie pełne zgłoszenie oraz wpłata wpisowego na nasze konto. Wtedy potwierdzeniem jest nadanie numeru startowego zawodnikowi.

Osoby które zgłosiły się, a nie wpłaciły wpisowego będą widnieli na liście rezerwowych  - bez numeru startowego.

Po zgłoszeniu czekamy maksimum do 5 dni na wpłynięcie wpisowego na nasze konto. Po tym okresie osoba będzie przeniesiona na listę rezerwowych.

Jeżeli będzie więcej chętnych na start niż dopuszczonych miejsc, zgłoszenia zostaną zatrzymane po 450 osobach. Czekamy 5 dni na pojawienie się wpisowego na naszym koncie. Po tym czasie otworzymy ponownie zgłoszenia o liczbę niewpłaconych osób.

Pierwsze ponowne włączenie formularza  zgłoszeń planujemy uruchomić 25 stycznia 2015 roku o godzinie 12.00 (o liczbę nieopłaconych).


a) Wpisowe wpłacone po 20 czerwca nie gwarantuje wszystkich świadczeń.

b) Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach.

c) Istnieje możliwość przekazania opłaty startowej innej osobie jednak jedynie do 20 czerwca 2015 r. (Po tym terminie nie ma możliwości dokonania jakichkolwiek zmian)! Taka wymiana musi być dokonana osobiście pomiędzy zainteresowanymi i zgłoszona do organizatora minimum na 15 dni przed zawodami.

d) Organizator nie zwraca wpisowego osobom rezygnującym ze startu oraz nie przerzuca wpisowego na inne/kolejne zawody.

e) Skrócenie, zmiana przebiegu trasy lub zawodów oraz odwołanie trasy lub zawodów w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu wpisowego.

f) W przypadku odwołania zawodów przed ich rozpoczęciem zawodnikom przysługuje zwrot wpisowego.

g) Zamówienie koszulki technicznej Salomona jest możliwe wyłącznie przy zgłaszaniu się na zawody , wraz z wpłatą dodatkową. Będzie możliwości wykupienia koszulek w biurze zawodów za kwotę 60 zł (ograniczona ilość)!

Przelewy 

a) Opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów z banków tradycyjnych i internetowych na konto organizatora.

b) Na przelewie bankowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty, np.: “SGS15 + nazwisko/a" + nr ID.

c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data wpływu wpłaty na konto bankowe Organizatora.

Wpisowe na zawody należy wpłacać na konto podane w e-mailu potwierdzającym zgłoszenie, z dopiskiem: “SGS15- Nazwisko-numer ID” (numer ID otrzymają Państwo w mailu zwrotnym po rejstracji)

 

W ramach wpisowego organizator zapewnia:

 

- start w zawodach oraz obsługę trasy;

- koszulkę okolicznościową (za dodatkową opłatą + 45 zł - wyłącznie określoną podczas zapisywania);

- dostęp do węzłów sanitarnych przed i po starcie w zawodach;

- numery startowe;

-napoje i wyżywienie na trasie biegu;

- kolację po zawodach;

- zabezpieczenie medyczne;

- obsługę sędziowską;

- puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe dla najlepszych;

- inne świadczenia w miarę możliwości organizatora.

 

Opłata nie jest ważna, jeżeli zawodnik nie zostanie zgłoszony elektronicznie, jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc.

Opłaty startowe dokonane z błędami – bez podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej dane zawodnika zostaną opublikowane na liście zgłoszeń na stronie maratonu.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie do wyczerpania limitu 500 miejsc!

Liczone jest wyłącznie pełne zgłoszenie oraz wpłata wpisowego na nasze konto. Wtedy potwierdzeniem jest nadanie numeru startowego zawodnikowi.

Osoby które zgłosiły się, a nie wpłaciły wpisowego będą widniały na liście rezerwowych  - bez numeru startowego.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zgłoszeń na listę startową będą przyjmowani poza kolejnością (od 1 grudnia do 15 stycznia), po zgłoszeniu indywidualnym na e-maila organizatora:

- z miejsc 1-10 w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn cyklu Salomon S-Lab 2014,

- medaliści Mistrzostw Polski w biegach górskich (wszystkie dystansy, klasyfikacja Open);

- z miejsc 1-5 klasyfikacji Open M i K Maratonu Gór Stołowych (wszystkie edycje),

- z miejsc 1-3 klasyfikacji Open M i K Zimowego Półmaratonu Gór Stołowych 2015;

- z miejsc 1-10 w klasyfikacji generalnej Ligi Biegów Górskich 2014.

 

 

V KLASYFIKACJE :

 

W Supermaratonie Gór Stołowych przeprowadzone zostaną klasyfikacje:

OPEN Kobiet i Mężczyzn

 

oraz klasyfikacje w kategoriach wiekowych:

 

Senior I M - 20 (18-29 lat)                        Senior I K  - 20 (18-29 lat)               - ur. (1997 - 1986)

Senior II M- 30 (30-39 lat)                        Senior II K- 30 (30-39 lat)               - ur.(1985 - 1976)

Masters M - 40 (40-49 lat)                        Masters K - 40 (40-49 lat)                - ur. (1975 - 1966)

Weteran I M- 50 (50-59 lat)                      Weteran K- 50 (50-59 lat)                 - ur. (1965 – 1956)

Weteran II M - 60 (pow. 60 lat)                 Weteran II K - 60 (pow. 60 lat)          - ur. (1955 i starsi)

 

VI NAGRODY

 

W klasyfikacji OPEN  (bez względu na płeć) oraz kobiet - miejsca 1-3 - puchary, dyplomy,  nagrody rzeczowe firmy Salomon.

W klasyfikacji OPEN - miejsca 4-10 - dyplomy i drobne nagrody rzeczowe.

W klasyfikacji OPEN KOBIET - miejsca - 4-6 dyplomy i drobne nagrody rzeczowe.

W kategoriach wiekowych – miejsca 1-3 – dyplomy i drobne upominki.

Podczas zakończenia zawodów zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody spośród osób startujących w maratonie.

Warunkiem otrzymania nagród jest osobisty udział w ceremonii dekoracji - w przypadku braku nagrodzonych zawodników nagrody przepadają i nie będą wręczone.

NAGRODA SPECJALNA ZA PRZEBYCIE TRASY PONIŻEJ 4.00 GODZIN - 1500 ZŁ !!!

 

 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

Ze względów bezpieczeństwa w porozumieniu z GOPR i PNGS Organizator może zmienić lub skrócić trasę, a w przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych odwołać zawody.

 

Zawodnikom zaleca się zabranie na trasę min. 0,5l płynu ,telefon komórkowy, dowód osobisty i mapę z trasą oraz w przypadku złych warunków atmosferycznych odzież przeciwdeszczową .

Zawodnicy muszą mieć numer startowy zawieszony z przodu ciała oraz muszą poruszać się w koszulce.

Zawodnicy ubezpieczają się od NW we własnym zakresie.

Zawodnik startując w Supermaratonie Gór Stołowych wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji Supermaratonu Gór Stołowych, oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.

 

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Parku Narodowego Gór Stołowych i Broumovskich Sten.

Organizator nie zapewnia bezpłatnych noclegów.

 

Zawodnik ma prawo do wniesienia protestu po wniesieniu kaucji w wysokości 200 PLN (50 EUR) nie później niż do godz. 18.30 dnia 4.07.2015 r..

 

Organizatorzy Supermaratonu Gór Stołowych zastrzegają sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy komunikatem na stronie internetowej maratonu.

 

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom Supermaratonu Gór Stołowych.


 

 
 
(c) Pasterka 2010 - 2012 | All rights reserved    tel.: (+48) 74 871 22 19
Powered by Quick.Cms